ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

          เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเล็ก ด้านข้างพระอุโบสถ วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ