เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2290
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1927
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2407
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2675
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2243
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3068
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2521
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2494
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2710
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2256
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2407
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1619
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3161
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1546
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1543
Academic Forum Hits: 1662
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1519
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1416
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1466
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1739
ขอแสดงความยินดี Hits: 1643
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2392
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1590
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1943
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 1978
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1618
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1243
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1834
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1727
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 1988
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2460
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2332
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2093
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1445
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2059
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2858
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1632
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1349
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1228
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1787
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2017
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1754
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1655
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1473
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1572
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1173
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2066
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1433
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1268
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2143