เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
อนาคตอาเซียน และการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา Hits: 937
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพครั้งที่ 4 หมวด 4 Hits: 986
มอบกระเช้า Hits: 971
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคเหนือ Hits: 1339
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบ Hits: 1145
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกระดับนานาชาติ Hits: 972
คณะนิติศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Hits: 880
ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว Hits: 888
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาหลักสูตรปริญญาเอก Hits: 1121
ออกรางวัลสลากกาชาดนิด้า Hits: 5450
ศ.ดร.พลภัทร บุราคม Hits: 2891
คณะผู้บริหาร Bank of Laos เยือนสถาบัน Hits: 1440
SAEAN and Private Sector Development Hits: 1885
กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ Hits: 3091
National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) เยือนสถาบัน Hits: 1939
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ กรมประชาสัมพันธ์ Hits: 1710
อบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 Hits: 2222
คณะผู้บริหาร Dongbei University of Finance and Economics เยือนสถาบัน Hits: 1293
เสวนาวิชาการ "รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์.. ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว" Hits: 1378
ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด Hits: 1507
เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา Hits: 1711
สัมมนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 24 Hits: 1967
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 3 หมวด 2 กลยุทธ์ Hits: 1307
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 Hits: 2032
International Student Farewell Hits: 988
รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ Hits: 1582
มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 Hits: 1893
คณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลก ตามพระราชดำริ ฯ เข้าเฝ้าก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัย ฯ Hits: 1676
Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) เยือนสถาบัน Hits: 1231
International Partnership Collaboration Hits: 1085
แสดงความยินดี Ms. Maliha Abubakary Hits: 1319
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี Hits: 1702
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน Hits: 1940
สัมมนาบุคลากรของคณะ Hits: 1403
พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง Hits: 2172
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก Hits: 1588
รับโล่รางวัลประทานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2598
พัฒนาคน พัฒนาสังคมจากวิถีชุมชน สู่วิถีพอเพียง Hits: 1182
ทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน Hits: 2049
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี Hits: 1349
กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1694
50 th NIDA MBA BIKE & RUN Hits: 1818
ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11 Hits: 1282
สัมมนาหัวข้อ Trends@Film ความคิด ความหวัง ของคนทำหนังไทย Hits: 1698
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 Hits: 1313
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - จีน ครบรอบ 40 ปี Hits: 1294
คณะนิติศาสตร์โครงการศึกษาดูงาน Hits: 1569
ขอแสดงความยินดี Hits: 1476
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต ศึกษาดูงาน Hits: 1787
คืนสู่เหย้า Orange Night 2015 Hits: 1507