เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
อนาคตอาเซียน และการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา Hits: 831
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพครั้งที่ 4 หมวด 4 Hits: 900
มอบกระเช้า Hits: 849
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคเหนือ Hits: 1211
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบ Hits: 1017
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกระดับนานาชาติ Hits: 858
คณะนิติศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Hits: 780
ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว Hits: 779
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาหลักสูตรปริญญาเอก Hits: 1004
ออกรางวัลสลากกาชาดนิด้า Hits: 5218
ศ.ดร.พลภัทร บุราคม Hits: 2689
คณะผู้บริหาร Bank of Laos เยือนสถาบัน Hits: 1326
SAEAN and Private Sector Development Hits: 1745
กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ Hits: 2830
National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) เยือนสถาบัน Hits: 1769
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ กรมประชาสัมพันธ์ Hits: 1556
อบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 Hits: 2042
คณะผู้บริหาร Dongbei University of Finance and Economics เยือนสถาบัน Hits: 1183
เสวนาวิชาการ "รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์.. ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว" Hits: 1245
ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด Hits: 1386
เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา Hits: 1573
สัมมนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 24 Hits: 1824
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 3 หมวด 2 กลยุทธ์ Hits: 1210
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 Hits: 1726
International Student Farewell Hits: 885
รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ Hits: 1469
มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 Hits: 1726
คณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลก ตามพระราชดำริ ฯ เข้าเฝ้าก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัย ฯ Hits: 1573
Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) เยือนสถาบัน Hits: 1081
International Partnership Collaboration Hits: 986
แสดงความยินดี Ms. Maliha Abubakary Hits: 1215
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี Hits: 1599
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน Hits: 1807
สัมมนาบุคลากรของคณะ Hits: 1306
พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง Hits: 2031
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก Hits: 1490
รับโล่รางวัลประทานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2432
พัฒนาคน พัฒนาสังคมจากวิถีชุมชน สู่วิถีพอเพียง Hits: 1070
ทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน Hits: 1885
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี Hits: 1220
กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1558
50 th NIDA MBA BIKE & RUN Hits: 1694
ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11 Hits: 1146
สัมมนาหัวข้อ Trends@Film ความคิด ความหวัง ของคนทำหนังไทย Hits: 1525
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 Hits: 1205
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - จีน ครบรอบ 40 ปี Hits: 1152
คณะนิติศาสตร์โครงการศึกษาดูงาน Hits: 1461
ขอแสดงความยินดี Hits: 1362
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต ศึกษาดูงาน Hits: 1640
คืนสู่เหย้า Orange Night 2015 Hits: 1382