เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
อนาคตอาเซียน และการปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ของมังกรจีนเพื่อการพัฒนา Hits: 895
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพครั้งที่ 4 หมวด 4 Hits: 958
มอบกระเช้า Hits: 931
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคเหนือ Hits: 1293
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบ Hits: 1088
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกระดับนานาชาติ Hits: 930
คณะนิติศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Hits: 838
ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว Hits: 841
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาหลักสูตรปริญญาเอก Hits: 1071
ออกรางวัลสลากกาชาดนิด้า Hits: 5368
ศ.ดร.พลภัทร บุราคม Hits: 2811
คณะผู้บริหาร Bank of Laos เยือนสถาบัน Hits: 1395
SAEAN and Private Sector Development Hits: 1830
กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์ Hits: 2999
National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) เยือนสถาบัน Hits: 1868
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ กรมประชาสัมพันธ์ Hits: 1649
อบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 Hits: 2151
คณะผู้บริหาร Dongbei University of Finance and Economics เยือนสถาบัน Hits: 1250
เสวนาวิชาการ "รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์.. ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว" Hits: 1327
ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด Hits: 1457
เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา Hits: 1656
สัมมนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 24 Hits: 1910
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ ครั้งที่ 3 หมวด 2 กลยุทธ์ Hits: 1284
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 Hits: 1934
International Student Farewell Hits: 954
รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ Hits: 1535
มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 Hits: 1833
คณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลก ตามพระราชดำริ ฯ เข้าเฝ้าก่อนเดินทางไปศึกษาวิจัย ฯ Hits: 1639
Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) เยือนสถาบัน Hits: 1181
International Partnership Collaboration Hits: 1050
แสดงความยินดี Ms. Maliha Abubakary Hits: 1288
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี Hits: 1660
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน Hits: 1889
สัมมนาบุคลากรของคณะ Hits: 1370
พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง Hits: 2113
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก Hits: 1555
รับโล่รางวัลประทานโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2525
พัฒนาคน พัฒนาสังคมจากวิถีชุมชน สู่วิถีพอเพียง Hits: 1141
ทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน Hits: 1990
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี Hits: 1293
กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1648
50 th NIDA MBA BIKE & RUN Hits: 1768
ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11 Hits: 1227
สัมมนาหัวข้อ Trends@Film ความคิด ความหวัง ของคนทำหนังไทย Hits: 1626
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 Hits: 1272
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - จีน ครบรอบ 40 ปี Hits: 1241
คณะนิติศาสตร์โครงการศึกษาดูงาน Hits: 1534
ขอแสดงความยินดี Hits: 1431
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต ศึกษาดูงาน Hits: 1724
คืนสู่เหย้า Orange Night 2015 Hits: 1455