ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 1716
University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน Hits: 1486
แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA) Hits: 1553
Work From Home Hits: 1808
เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2 Hits: 1712
OP: Organization Profile Hits: 1832
MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 1588
International Conference on Multidisciplinary in Management Hits: 1678
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 Hits: 1994
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 Hits: 2351
ชุมชนรักษาศีล กฐินสามัคคีโรงทานนิด้าอุดร Hits: 1860
Teradata’s Data Challenge Competition Hits: 2059
ประชุมหารือ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 Hits: 1861
ASEAN Entrepreneur Club Batch I Hits: 2237
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเยือนสถาบัน Hits: 1635
MEET THE PRESS Hits: 1553
MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด Hits: 2019
พิธีแสดงมุทิตาจิต Hits: 2075
พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร Hits: 1966
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 Hits: 2675
NIDA Open House 2015 Hits: 2124
ขอแสดงความยินดี Hits: 1730
สัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015 Hits: 2563
การเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง รุ่นที่ 3 Hits: 4937
การบรรยาย รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ Hits: 2662
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม Hits: 3192
NIDA Knowledge Forum 2558 Hits: 2636
โครงการสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ Hits: 2574
ขอแสดงความยินดี Hits: 2291
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน "ตู้ปณ. ข่าว 3" Hits: 2348
งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" Hits: 3557
The 2nd NIDA ASEAN Camp Hits: 3103
summer camp ครั้งที่ 4 Hits: 2606
การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” Hits: 2949
สสส. เปิดคลังปัญญาต้อนรับ นศ.ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า Hits: 2856
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน Hits: 3057
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน Hits: 3481
สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hits: 4979
นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Hits: 4017
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ Hits: 4608
การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) Hits: 6306
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช Hits: 3167
เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’ Hits: 4241
‘ปั่นกัน กั้นโกง’ Hits: 3209