เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 1622
University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน Hits: 1411
แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA) Hits: 1490
Work From Home Hits: 1720
เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2 Hits: 1642
OP: Organization Profile Hits: 1757
MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 1520
International Conference on Multidisciplinary in Management Hits: 1625
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 Hits: 1899
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 Hits: 2231
ชุมชนรักษาศีล กฐินสามัคคีโรงทานนิด้าอุดร Hits: 1772
Teradata’s Data Challenge Competition Hits: 1967
ประชุมหารือ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 Hits: 1780
ASEAN Entrepreneur Club Batch I Hits: 2092
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเยือนสถาบัน Hits: 1558
MEET THE PRESS Hits: 1474
MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด Hits: 1947
พิธีแสดงมุทิตาจิต Hits: 1950
พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร Hits: 1872
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 Hits: 2568
NIDA Open House 2015 Hits: 2028
ขอแสดงความยินดี Hits: 1671
สัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015 Hits: 2472
การเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง รุ่นที่ 3 Hits: 4755
การบรรยาย รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ Hits: 2577
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม Hits: 3075
NIDA Knowledge Forum 2558 Hits: 2541
โครงการสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ Hits: 2471
ขอแสดงความยินดี Hits: 2201
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน "ตู้ปณ. ข่าว 3" Hits: 2293
งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" Hits: 3463
The 2nd NIDA ASEAN Camp Hits: 3016
summer camp ครั้งที่ 4 Hits: 2537
การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” Hits: 2860
สสส. เปิดคลังปัญญาต้อนรับ นศ.ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า Hits: 2758
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน Hits: 2966
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน Hits: 3391
สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hits: 4865
นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Hits: 3921
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ Hits: 4502
การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) Hits: 6182
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช Hits: 3109
เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’ Hits: 4105
‘ปั่นกัน กั้นโกง’ Hits: 3137