เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 1538
University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน Hits: 1330
แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA) Hits: 1402
Work From Home Hits: 1608
เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2 Hits: 1548
OP: Organization Profile Hits: 1656
MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 1422
International Conference on Multidisciplinary in Management Hits: 1531
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 Hits: 1795
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 Hits: 2106
ชุมชนรักษาศีล กฐินสามัคคีโรงทานนิด้าอุดร Hits: 1653
Teradata’s Data Challenge Competition Hits: 1839
ประชุมหารือ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 Hits: 1679
ASEAN Entrepreneur Club Batch I Hits: 1933
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเยือนสถาบัน Hits: 1461
MEET THE PRESS Hits: 1380
MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด Hits: 1829
พิธีแสดงมุทิตาจิต Hits: 1839
พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร Hits: 1762
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 Hits: 2440
NIDA Open House 2015 Hits: 1908
ขอแสดงความยินดี Hits: 1578
สัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015 Hits: 2352
การเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง รุ่นที่ 3 Hits: 4544
การบรรยาย รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ Hits: 2455
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม Hits: 2933
NIDA Knowledge Forum 2558 Hits: 2416
โครงการสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ Hits: 2362
ขอแสดงความยินดี Hits: 2071
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน "ตู้ปณ. ข่าว 3" Hits: 2213
งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" Hits: 3327
The 2nd NIDA ASEAN Camp Hits: 2901
summer camp ครั้งที่ 4 Hits: 2449
การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” Hits: 2755
สสส. เปิดคลังปัญญาต้อนรับ นศ.ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า Hits: 2633
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน Hits: 2844
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน Hits: 3259
สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hits: 4716
นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Hits: 3779
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ Hits: 4374
การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) Hits: 6014
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช Hits: 3019
เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’ Hits: 3940
‘ปั่นกัน กั้นโกง’ Hits: 3054