ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 2216
University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน Hits: 1946
แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA) Hits: 2012
Work From Home Hits: 2376
เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2 Hits: 2164
OP: Organization Profile Hits: 2320
MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 2075
International Conference on Multidisciplinary in Management Hits: 2111
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 Hits: 2474
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 Hits: 2964
ชุมชนรักษาศีล กฐินสามัคคีโรงทานนิด้าอุดร Hits: 2414
Teradata’s Data Challenge Competition Hits: 2593
ประชุมหารือ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 Hits: 2417
ASEAN Entrepreneur Club Batch I Hits: 3065
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเยือนสถาบัน Hits: 2164
MEET THE PRESS Hits: 2023
MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด Hits: 2518
พิธีแสดงมุทิตาจิต Hits: 2885
พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร Hits: 2696
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 Hits: 3338
NIDA Open House 2015 Hits: 2638
ขอแสดงความยินดี Hits: 2197
สัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015 Hits: 3494
การเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง รุ่นที่ 3 Hits: 5973
การบรรยาย รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ Hits: 3242
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม Hits: 4227
NIDA Knowledge Forum 2558 Hits: 3268
โครงการสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ Hits: 3158
ขอแสดงความยินดี Hits: 2921
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน "ตู้ปณ. ข่าว 3" Hits: 2811
งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" Hits: 4218
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน) Hits: 3796
summer camp ครั้งที่ 4 Hits: 3112
การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” Hits: 3571
สสส. เปิดคลังปัญญาต้อนรับ นศ.ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า Hits: 3365
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน Hits: 3617
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน Hits: 4074
สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hits: 5683
นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Hits: 4601
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ Hits: 5198
การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) Hits: 7144
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช Hits: 3677
เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’ Hits: 5538
‘ปั่นกัน กั้นโกง’ Hits: 3678