เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" Hits: 2910
The 2nd NIDA ASEAN Camp Hits: 2503
summer camp ครั้งที่ 4 Hits: 2054
การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” Hits: 2443
สสส. เปิดคลังปัญญาต้อนรับ นศ.ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า Hits: 2251
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน Hits: 2528
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน Hits: 2912
สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hits: 4154
นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Hits: 3440
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ Hits: 3943