เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Hits: 1014
Thailand IPv6 Ready Award Hits: 1498
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย Hits: 1597
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559 Hits: 1797
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ Hits: 1452
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี Hits: 1921
สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร Hits: 1438
อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 Hits: 2170
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ Hits: 1584
การประชุม Retreat สภาสถาบัน Hits: 1617
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล Hits: 1870
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559 Hits: 1706
The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 Hits: 2484
"ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: Version 2015 รุ่นที่ 2" Hits: 3675
โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด Hits: 2032
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 1341
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว Hits: 2002
แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 1293
ฮาลาล พลังแห่งศรัทธาสู่โอกาส SMEs ไทย Hits: 1135
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา Hits: 1294
เฉลิมฉลอง ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา Hits: 1241
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 897
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 888
พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า Hits: 821
GUSTO International College เยือนสถาบัน Hits: 1026
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า Hits: 7818
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยาน Hits: 1262
“นิด้าโพล” จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Hits: 1339
คณะนิติศาสตร์นำนักศึกษาบริจาคสิ่งของ Hits: 899
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Hits: 880
ลงนามถวายพระพร Hits: 857
ระบบศาลและการพิจารณาคดีในศาลออสเตรเลีย Hits: 1268
25th Anniversary of SHRD-NIDA Hits: 2088
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ Hits: 1859
Civil Society, Social Capital and Rural Development Hits: 1100
Indiana University (IU) เยือนสถาบันฯ Hits: 1384
บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย Hits: 948
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า Hits: 1412
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 2898
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน Hits: 881
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเยือนสถาบัน Hits: 1077
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า Hits: 2326
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5 Hits: 1506
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-จีน และนโยบายต่างประเทศของจีน Hits: 1127
ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Hits: 2475
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรังสิต Hits: 1682
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา Hits: 2250
Sustainability In Business พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Hits: 1412
นิด้า จัดเสวนารัฐธรรมนูญ Hits: 1119
แถลงข่าว 50 ปีนิด้า และ งานกาชาดนิด้า Hits: 1266