เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Hits: 1103
Thailand IPv6 Ready Award Hits: 1598
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย Hits: 1742
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559 Hits: 1911
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ Hits: 1569
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี Hits: 2059
สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร Hits: 1525
อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 Hits: 2320
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ Hits: 1687
การประชุม Retreat สภาสถาบัน Hits: 1716
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล Hits: 1988
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559 Hits: 1808
The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 Hits: 2624
"ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: Version 2015 รุ่นที่ 2" Hits: 3916
โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด Hits: 2190
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 1466
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว Hits: 2182
แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 1407
ฮาลาล พลังแห่งศรัทธาสู่โอกาส SMEs ไทย Hits: 1251
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา Hits: 1415
เฉลิมฉลอง ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา Hits: 1343
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 974
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 965
พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า Hits: 885
GUSTO International College เยือนสถาบัน Hits: 1144
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า Hits: 8131
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยาน Hits: 1348
“นิด้าโพล” จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Hits: 1422
คณะนิติศาสตร์นำนักศึกษาบริจาคสิ่งของ Hits: 979
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Hits: 973
ลงนามถวายพระพร Hits: 947
ระบบศาลและการพิจารณาคดีในศาลออสเตรเลีย Hits: 1463
25th Anniversary of SHRD-NIDA Hits: 2229
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ Hits: 1996
Civil Society, Social Capital and Rural Development Hits: 1178
Indiana University (IU) เยือนสถาบันฯ Hits: 1497
บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย Hits: 1033
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า Hits: 1525
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 3030
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน Hits: 945
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเยือนสถาบัน Hits: 1203
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า Hits: 2494
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5 Hits: 1642
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-จีน และนโยบายต่างประเทศของจีน Hits: 1219
ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Hits: 2602
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรังสิต Hits: 1823
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา Hits: 2401
Sustainability In Business พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Hits: 1581
นิด้า จัดเสวนารัฐธรรมนูญ Hits: 1187
แถลงข่าว 50 ปีนิด้า และ งานกาชาดนิด้า Hits: 1349