ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Hits: 1175
Thailand IPv6 Ready Award Hits: 1679
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย Hits: 1863
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559 Hits: 1991
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ Hits: 1678
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี Hits: 2152
สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร Hits: 1591
อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 Hits: 2418
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ Hits: 1763
การประชุม Retreat สภาสถาบัน Hits: 1824
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล Hits: 2096
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559 Hits: 1883
The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 Hits: 2745
"ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: Version 2015 รุ่นที่ 2" Hits: 4124
โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด Hits: 2343
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 1558
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว Hits: 2355
แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 1487
ฮาลาล พลังแห่งศรัทธาสู่โอกาส SMEs ไทย Hits: 1322
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา Hits: 1556
เฉลิมฉลอง ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา Hits: 1408
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 1038
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1049
พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า Hits: 937
GUSTO International College เยือนสถาบัน Hits: 1230
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า Hits: 8346
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยาน Hits: 1426
“นิด้าโพล” จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Hits: 1475
คณะนิติศาสตร์นำนักศึกษาบริจาคสิ่งของ Hits: 1026
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Hits: 1042
ลงนามถวายพระพร Hits: 1015
ระบบศาลและการพิจารณาคดีในศาลออสเตรเลีย Hits: 1635
25th Anniversary of SHRD-NIDA Hits: 2337
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ Hits: 2111
Civil Society, Social Capital and Rural Development Hits: 1237
Indiana University (IU) เยือนสถาบันฯ Hits: 1565
บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย Hits: 1103
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า Hits: 1611
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 3137
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน Hits: 1024
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเยือนสถาบัน Hits: 1315
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า Hits: 2635
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5 Hits: 1729
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-จีน และนโยบายต่างประเทศของจีน Hits: 1303
ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Hits: 2750
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรังสิต Hits: 1916
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา Hits: 2593
Sustainability In Business พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Hits: 1704
นิด้า จัดเสวนารัฐธรรมนูญ Hits: 1254
แถลงข่าว 50 ปีนิด้า และ งานกาชาดนิด้า Hits: 1411