ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
NIPA เยือนสถาบัน Hits: 808
PCAARRD เยือนสถาบัน Hits: 756
NPUST เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 762
เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 681
อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ" Hits: 902
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Hits: 701
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "Job Search and Interview Skills" Hits: 703
พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 Hits: 681
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ Hits: 723
Banking Institute, Bank of Lao PDR. (BI) เยือนสถาบัน Hits: 1191
ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย Hits: 908
ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 911
บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Hits: 927
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 Hits: 944
Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562” Hits: 889
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” Hits: 1316
นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” Hits: 1018
Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน Hits: 904
บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน" Hits: 745
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Hits: 742
บรรยาย "หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ" Hits: 742
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน Hits: 994
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA Hits: 1080
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1054
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย' Hits: 979
งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" Hits: 1154
แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ Hits: 1389
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 1228
การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED Hits: 1762
Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1165
NIDA 2nd International Education Road Show Hits: 1157
PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน Hits: 1108
เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ Hits: 9531
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ Hits: 1305
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1080
เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City Hits: 1086
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน Hits: 1091
Cultural Hours 2561 Hits: 1004
HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร Hits: 1363
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ Hits: 1133
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Hits: 5073
ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Hits: 1172
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum Hits: 1157
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด Hits: 1175
นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ Hits: 1146
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561 Hits: 1256
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Hits: 1103
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) Hits: 2111
สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 Hits: 1517
แสดงความยินดี Hits: 1302