เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
NIPA เยือนสถาบัน Hits: 254
PCAARRD เยือนสถาบัน Hits: 241
NPUST เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 222
เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 217
อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ" Hits: 305
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Hits: 232
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "Job Search and Interview Skills" Hits: 222
พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 Hits: 205
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ Hits: 209
Banking Institute, Bank of Lao PDR. (BI) เยือนสถาบัน Hits: 392
ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย Hits: 321
ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 315
บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Hits: 324
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 Hits: 324
Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562” Hits: 330
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” Hits: 448
นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” Hits: 379
Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน Hits: 331
บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน" Hits: 262
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Hits: 226
บรรยาย "หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ" Hits: 209
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน Hits: 384
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA Hits: 441
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 419
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย' Hits: 392
งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" Hits: 447
แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ Hits: 554
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 525
การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED Hits: 758
Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 477
NIDA 2nd International Education Road Show Hits: 522
PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน Hits: 493
เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ Hits: 5903
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ Hits: 581
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 427
เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City Hits: 478
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน Hits: 467
Cultural Hours 2561 Hits: 397
HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร Hits: 502
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ Hits: 518
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Hits: 2814
ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Hits: 544
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum Hits: 457
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด Hits: 487
นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ Hits: 453
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561 Hits: 508
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Hits: 432
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) Hits: 1123
สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 Hits: 712
แสดงความยินดี Hits: 622