ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
NIPA เยือนสถาบัน Hits: 630
PCAARRD เยือนสถาบัน Hits: 625
NPUST เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 624
เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 554
อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ" Hits: 725
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Hits: 572
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "Job Search and Interview Skills" Hits: 574
พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 Hits: 550
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ Hits: 589
Banking Institute, Bank of Lao PDR. (BI) เยือนสถาบัน Hits: 1003
ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย Hits: 756
ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 764
บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Hits: 782
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 Hits: 783
Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562” Hits: 733
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” Hits: 1050
นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” Hits: 868
Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน Hits: 743
บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน" Hits: 609
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Hits: 609
บรรยาย "หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ" Hits: 602
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน Hits: 832
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA Hits: 907
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 894
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย' Hits: 824
งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" Hits: 985
แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ Hits: 1159
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 1064
การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED Hits: 1487
Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 998
NIDA 2nd International Education Road Show Hits: 996
PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน Hits: 950
เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ Hits: 8616
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ Hits: 1131
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 918
เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City Hits: 930
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน Hits: 932
Cultural Hours 2561 Hits: 859
HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร Hits: 1084
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ Hits: 973
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Hits: 4600
ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Hits: 1006
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum Hits: 993
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด Hits: 992
นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ Hits: 970
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561 Hits: 1060
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Hits: 922
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) Hits: 1818
สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 Hits: 1310
แสดงความยินดี Hits: 1128