ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
NIPA เยือนสถาบัน Hits: 539
PCAARRD เยือนสถาบัน Hits: 541
NPUST เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 543
เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 474
อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ" Hits: 626
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Hits: 490
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "Job Search and Interview Skills" Hits: 495
พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 Hits: 474
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ Hits: 504
Banking Institute, Bank of Lao PDR. (BI) เยือนสถาบัน Hits: 868
ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย Hits: 648
ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 662
บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Hits: 683
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 Hits: 675
Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562” Hits: 640
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” Hits: 926
นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” Hits: 770
Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน Hits: 641
บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน" Hits: 523
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Hits: 515
บรรยาย "หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ" Hits: 516
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน Hits: 730
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA Hits: 804
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 786
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย' Hits: 724
งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" Hits: 868
แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ Hits: 1011
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 941
การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED Hits: 1330
Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 877
NIDA 2nd International Education Road Show Hits: 873
PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน Hits: 856
เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ Hits: 8132
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ Hits: 990
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 793
เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City Hits: 815
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน Hits: 815
Cultural Hours 2561 Hits: 760
HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร Hits: 933
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ Hits: 857
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Hits: 4273
ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Hits: 894
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum Hits: 873
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด Hits: 875
นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ Hits: 840
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561 Hits: 927
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Hits: 794
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) Hits: 1646
สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 Hits: 1170
แสดงความยินดี Hits: 1016