ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

St. Valentine’s Day 2018

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม St.Valentine’s Day ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้เป็นรูปแบบการแบ่งปันความรักและความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา กทม. ด้วยการทำกิจกรรมเกมเสริมสร้างความรู้ โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติจากหลากหลายคณะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน