ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
NIPA เยือนสถาบัน Hits: 342
PCAARRD เยือนสถาบัน Hits: 356
NPUST เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 344
เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 294
อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ" Hits: 406
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Hits: 321
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "Job Search and Interview Skills" Hits: 303
พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 Hits: 285
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ Hits: 295
Banking Institute, Bank of Lao PDR. (BI) เยือนสถาบัน Hits: 559
ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย Hits: 430
ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 424
บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Hits: 448
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 Hits: 430
Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562” Hits: 424
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” Hits: 600
นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” Hits: 513
Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน Hits: 432
บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน" Hits: 338
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Hits: 307
บรรยาย "หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ" Hits: 301
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน Hits: 512
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA Hits: 568
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 534
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย' Hits: 502
งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" Hits: 577
แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ Hits: 694
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 668
การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED Hits: 973
Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 615
NIDA 2nd International Education Road Show Hits: 628
PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน Hits: 611
เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ Hits: 6738
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ Hits: 729
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 553
เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City Hits: 588
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน Hits: 583
Cultural Hours 2561 Hits: 535
HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร Hits: 634
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ Hits: 635
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Hits: 3399
ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Hits: 670
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum Hits: 601
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด Hits: 641
นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ Hits: 584
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561 Hits: 633
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Hits: 559
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) Hits: 1306
สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 Hits: 856
แสดงความยินดี Hits: 757