ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Hits: 654
สัมมนาวิชาการองค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Hits: 972
"นิด้า" ร่วมลงนาม MOU ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-11 Hits: 607
“นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61 Hits: 1123
ขอแสดงความยินดี Hits: 826
Indiana University (IU) เยือนสถาบัน Hits: 717
China Knowledge (Shanghai) Co., Ltd. เยือนสถาบัน Hits: 624
เยือน Hochschule Bremen Hits: 534
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 Hits: 616
เยือน Higher School of Economics, National Research University Hits: 654
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA Hits: 566
งานนิทรรศการด้านการลงทุนระดับนานาชาติ Hits: 786
NIDA International Outing 2018 Hits: 706
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 Hits: 933
Youth Empowerment for Shaping the future Hits: 774
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน Hits: 572
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ Hits: 569
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน Hits: 936
ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา Hits: 574
ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague Hits: 543
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Applied Sciences BFI Vienna Hits: 547
ผู้บริหารสถาบัน เยือน MODUL University Hits: 517
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Natural Resources and Life Sciences Hits: 540
ครบรอบ 6 ปี นิเทศ@นิด้า Hits: 639
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย Hits: 639
Indiana University และ Kenan Institute Asia เยือนสถาบัน Hits: 558
เดินรณรงค์ ในโครงการ "ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก" Hits: 843
นิด้า เยือน Kyung Hee University Hits: 510
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว Hits: 818
นิด้า เยือน Inha University Hits: 567
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (KRBI) เยือนสถาบัน Hits: 521
MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช. Hits: 1206
“นิด้าโพล” จับมือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” MOU ครั้งที่ 3 Hits: 684
International Field Trip Hits: 698
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 674
อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม Hits: 2738
นิด้าจับมือ ป.ป.ส. พัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สร้างนวัตกรรมองค์กร Hits: 838
กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" Hits: 702
แสดงความยินดีเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี Hits: 913
North – West Institute of Management of Russian President Academy (RANEPA) เยือนสถาบัน Hits: 689
University of York เยือนสถาบัน Hits: 709
เข้าพบหารือเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย Hits: 562
งาน International Night ประจำปี 2561 Hits: 656
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Hits: 783
52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Hits: 1406
คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Hits: 810
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 Hits: 853
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU Hits: 711
MOU คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Hits: 1064
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน Hits: 662