เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Hits: 400
สัมมนาวิชาการองค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Hits: 564
"นิด้า" ร่วมลงนาม MOU ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-11 Hits: 368
“นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61 Hits: 725
ขอแสดงความยินดี Hits: 550
Indiana University (IU) เยือนสถาบัน Hits: 414
China Knowledge (Shanghai) Co., Ltd. เยือนสถาบัน Hits: 380
เยือน Hochschule Bremen Hits: 336
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 Hits: 381
เยือน Higher School of Economics, National Research University Hits: 421
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA Hits: 384
งานนิทรรศการด้านการลงทุนระดับนานาชาติ Hits: 566
NIDA International Outing 2018 Hits: 462
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 Hits: 604
Youth Empowerment for Shaping the future Hits: 494
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน Hits: 368
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ Hits: 376
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน Hits: 665
ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา Hits: 369
ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague Hits: 349
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Applied Sciences BFI Vienna Hits: 330
ผู้บริหารสถาบัน เยือน MODUL University Hits: 330
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Natural Resources and Life Sciences Hits: 338
ครบรอบ 6 ปี นิเทศ@นิด้า Hits: 391
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย Hits: 425
Indiana University และ Kenan Institute Asia เยือนสถาบัน Hits: 335
เดินรณรงค์ ในโครงการ "ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก" Hits: 485
นิด้า เยือน Kyung Hee University Hits: 293
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว Hits: 506
นิด้า เยือน Inha University Hits: 354
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (KRBI) เยือนสถาบัน Hits: 315
MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช. Hits: 753
“นิด้าโพล” จับมือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” MOU ครั้งที่ 3 Hits: 418
International Field Trip Hits: 461
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 440
อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม Hits: 2018
นิด้าจับมือ ป.ป.ส. พัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สร้างนวัตกรรมองค์กร Hits: 561
กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" Hits: 403
แสดงความยินดีเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี Hits: 623
North – West Institute of Management of Russian President Academy (RANEPA) เยือนสถาบัน Hits: 478
University of York เยือนสถาบัน Hits: 462
เข้าพบหารือเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย Hits: 381
งาน International Night ประจำปี 2561 Hits: 453
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Hits: 556
52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Hits: 1053
คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Hits: 578
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 Hits: 613
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU Hits: 492
MOU คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Hits: 634
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน Hits: 475