ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Hits: 1316
สัมมนาวิชาการองค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Hits: 1808
"นิด้า" ร่วมลงนาม MOU ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-11 Hits: 1240
“นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61 Hits: 2479
ขอแสดงความยินดี Hits: 1714
Indiana University (IU) เยือนสถาบัน Hits: 1380
China Knowledge (Shanghai) Co., Ltd. เยือนสถาบัน Hits: 1213
เยือน Hochschule Bremen Hits: 1141
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 Hits: 1191
เยือน Higher School of Economics, National Research University Hits: 1244
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA Hits: 1128
งานนิทรรศการด้านการลงทุนระดับนานาชาติ Hits: 1433
NIDA International Outing 2018 Hits: 1311
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 Hits: 2116
Youth Empowerment for Shaping the future Hits: 1491
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน Hits: 1085
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ Hits: 1105
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน Hits: 1750
ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา Hits: 1187
ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague Hits: 1155
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Applied Sciences BFI Vienna Hits: 1171
ผู้บริหารสถาบัน เยือน MODUL University Hits: 1162
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Natural Resources and Life Sciences Hits: 1082
ครบรอบ 6 ปี นิเทศ@นิด้า Hits: 1559
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย Hits: 1411
Indiana University และ Kenan Institute Asia เยือนสถาบัน Hits: 1186
เดินรณรงค์ ในโครงการ "ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก" Hits: 1539
นิด้า เยือน Kyung Hee University Hits: 1197
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว Hits: 1831
นิด้า เยือน Inha University Hits: 1083
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (KRBI) เยือนสถาบัน Hits: 1222
MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช. Hits: 2322
“นิด้าโพล” จับมือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” MOU ครั้งที่ 3 Hits: 1429
International Field Trip Hits: 1319
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1305
อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม Hits: 4100
นิด้าจับมือ ป.ป.ส. พัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สร้างนวัตกรรมองค์กร Hits: 1602
กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" Hits: 1661
แสดงความยินดีเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี Hits: 1668
North – West Institute of Management of Russian President Academy (RANEPA) เยือนสถาบัน Hits: 1392
University of York เยือนสถาบัน Hits: 1365
เข้าพบหารือเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย Hits: 1129
งาน International Night ประจำปี 2561 Hits: 1205
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Hits: 1391
52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Hits: 2373
คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Hits: 1363
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 Hits: 1465
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU Hits: 1237
MOU คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Hits: 1830
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน Hits: 1191