เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Hits: 569
สัมมนาวิชาการองค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Hits: 813
"นิด้า" ร่วมลงนาม MOU ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-11 Hits: 500
“นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61 Hits: 939
ขอแสดงความยินดี Hits: 700
Indiana University (IU) เยือนสถาบัน Hits: 588
China Knowledge (Shanghai) Co., Ltd. เยือนสถาบัน Hits: 522
เยือน Hochschule Bremen Hits: 454
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 Hits: 526
เยือน Higher School of Economics, National Research University Hits: 553
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA Hits: 485
งานนิทรรศการด้านการลงทุนระดับนานาชาติ Hits: 664
NIDA International Outing 2018 Hits: 595
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 Hits: 788
Youth Empowerment for Shaping the future Hits: 648
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน Hits: 482
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ Hits: 478
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน Hits: 812
ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา Hits: 487
ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague Hits: 455
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Applied Sciences BFI Vienna Hits: 457
ผู้บริหารสถาบัน เยือน MODUL University Hits: 432
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Natural Resources and Life Sciences Hits: 453
ครบรอบ 6 ปี นิเทศ@นิด้า Hits: 525
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย Hits: 543
Indiana University และ Kenan Institute Asia เยือนสถาบัน Hits: 460
เดินรณรงค์ ในโครงการ "ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก" Hits: 673
นิด้า เยือน Kyung Hee University Hits: 423
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว Hits: 662
นิด้า เยือน Inha University Hits: 470
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (KRBI) เยือนสถาบัน Hits: 431
MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช. Hits: 1004
“นิด้าโพล” จับมือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” MOU ครั้งที่ 3 Hits: 541
International Field Trip Hits: 575
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 566
อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม Hits: 2397
นิด้าจับมือ ป.ป.ส. พัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สร้างนวัตกรรมองค์กร Hits: 704
กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" Hits: 542
แสดงความยินดีเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี Hits: 781
North – West Institute of Management of Russian President Academy (RANEPA) เยือนสถาบัน Hits: 599
University of York เยือนสถาบัน Hits: 595
เข้าพบหารือเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย Hits: 489
งาน International Night ประจำปี 2561 Hits: 567
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Hits: 682
52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Hits: 1244
คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Hits: 711
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 Hits: 754
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU Hits: 601
MOU คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Hits: 762
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน Hits: 573