ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1066
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 1127
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 971
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 890
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1079
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 1180
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 927
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 965
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 857
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 775
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 863
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 803
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 904
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1308
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1098
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1151
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1139
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 998
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 1068
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1080
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 1147
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 1386
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 4707
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 1257
Cultural Hours 2562 Hits: 993
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 1294
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 960
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1024
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 994
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 1168
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 938
NIDA International Outing 2018 Hits: 846
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 1651
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 864
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 921
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 826
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1019
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 932
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1055
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 1076
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 906
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 999
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 900
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 937
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 912
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 953
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1049
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 752
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 918
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1051