ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 434
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 365
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 360
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 311
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 393
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 416
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 322
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 352
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 296
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 278
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 315
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 272
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 312
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 474
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 422
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 458
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 510
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 352
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 363
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 435
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 378
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 654
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 2028
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 493
Cultural Hours 2562 Hits: 439
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 528
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 384
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 490
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 400
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 472
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 379
NIDA International Outing 2018 Hits: 318
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 1063
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 311
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 332
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 330
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 441
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 383
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 467
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 430
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 361
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 426
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 366
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 362
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 382
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 393
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 358
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 277
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 341
UMY เยือนสถาบัน Hits: 441