ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 872
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 835
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 761
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 704
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 867
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 918
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 739
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 760
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 671
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 601
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 684
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 626
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 707
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1018
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 867
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 937
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 936
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 740
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 839
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 882
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 882
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 1157
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 3926
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 1002
Cultural Hours 2562 Hits: 814
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 1035
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 767
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 853
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 782
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 933
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 752
NIDA International Outing 2018 Hits: 667
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 1460
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 682
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 733
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 657
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 817
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 742
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 850
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 870
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 721
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 799
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 717
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 707
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 716
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 774
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 805
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 565
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 724
UMY เยือนสถาบัน Hits: 817