ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 218
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 198
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 199
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 157
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 213
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 191
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 165
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 182
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 142
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 163
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 174
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 135
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 160
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 280
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 246
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 269
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 319
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 190
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 214
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 262
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 215
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 450
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 1089
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 308
Cultural Hours 2562 Hits: 271
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 310
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 226
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 327
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 239
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 287
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 227
NIDA International Outing 2018 Hits: 181
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 876
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 168
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 183
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 197
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 268
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 246
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 325
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 265
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 223
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 288
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 215
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 228
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 258
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 247
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 218
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 170
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 195
UMY เยือนสถาบัน Hits: 295