ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 762
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 678
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 649
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 602
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 742
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 796
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 628
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 658
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 581
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 511
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 595
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 534
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 611
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 840
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 747
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 807
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 817
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 642
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 651
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 764
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 763
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 1018
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 3454
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 864
Cultural Hours 2562 Hits: 709
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 887
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 660
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 758
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 681
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 799
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 654
NIDA International Outing 2018 Hits: 570
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 1362
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 582
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 598
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 566
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 703
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 642
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 744
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 755
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 627
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 687
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 627
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 598
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 616
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 663
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 655
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 478
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 623
UMY เยือนสถาบัน Hits: 707