ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 139
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 130
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 126
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 105
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 143
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 125
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 113
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 123
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 91
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 111
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 114
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 88
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 106
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 187
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 178
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 199
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 222
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 128
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 143
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 199
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 146
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 376
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 845
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 238
Cultural Hours 2562 Hits: 206
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 231
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 159
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 266
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 173
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 218
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 169
NIDA International Outing 2018 Hits: 131
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 805
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 117
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 125
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 141
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 190
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 201
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 266
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 205
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 164
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 231
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 162
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 181
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 206
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 196
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 165
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 129
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 142
UMY เยือนสถาบัน Hits: 244