ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 614
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 541
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 519
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 471
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 581
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 627
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 497
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 521
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 461
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 420
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 455
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 425
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 481
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 662
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 613
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 660
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 693
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 520
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 508
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 623
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 613
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 857
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 2825
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 698
Cultural Hours 2562 Hits: 585
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 730
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 538
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 651
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 558
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 664
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 531
NIDA International Outing 2018 Hits: 465
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 1234
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 456
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 483
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 455
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 587
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 525
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 631
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 606
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 509
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 571
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 513
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 486
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 499
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 543
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 511
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 386
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 480
UMY เยือนสถาบัน Hits: 596