ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 385
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 328
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 378
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 296
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 397
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 400
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 424
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 389
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 338
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 328
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 353
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 335
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 402
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 270
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 322
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 346
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 378
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 479
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 410
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 796
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 397
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 380
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 379
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 379
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 413
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 358
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 391
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 499
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 405
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 445
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 388
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 390
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 446
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 357
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 380
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 421
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 441
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 363
NIDA TRANSFORMATION Hits: 460
NIDA TRANSFORMATION Hits: 500
ขอแสดงความยินดี Hits: 547
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 595
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 491
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 491
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 518
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 578
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 535
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 552
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 597
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 Hits: 430