ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 89
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 83
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 106
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 77
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 134
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 143
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 150
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 115
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 95
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 103
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 96
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 107
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 89
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 72
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 94
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 90
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 102
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 160
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 144
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 420
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 140
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 131
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 124
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 141
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 161
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 119
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 147
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 172
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 163
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 164
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 138
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 125
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 151
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 121
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 128
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 147
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 149
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 126
NIDA TRANSFORMATION Hits: 161
NIDA TRANSFORMATION Hits: 187
ขอแสดงความยินดี Hits: 254
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 269
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 225
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 203
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 230
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 258
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 221
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 250
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 273
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 Hits: 173