ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 234
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 200
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 242
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 176
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 259
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 248
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 281
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 258
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 205
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 193
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 207
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 212
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 256
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 163
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 198
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 218
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 249
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 312
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 280
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 612
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 268
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 253
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 246
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 252
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 286
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 230
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 271
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 325
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 275
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 314
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 258
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 258
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 283
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 233
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 243
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 274
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 279
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 233
NIDA TRANSFORMATION Hits: 306
NIDA TRANSFORMATION Hits: 329
ขอแสดงความยินดี Hits: 397
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 430
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 354
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 340
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 366
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 405
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 367
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 399
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 427
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 Hits: 298