ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการ แข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ สนาม ปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ