ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 ---------------------------------

 

3 ทางเลือก "มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562"

** ใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ทางเลือก **

 

ลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ผ่านทาง Application เป๋าตัง

 ลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ

 รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 1,000 บาท

 

 

 

1. ลงทะเบียน รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,000 บาทผ่านทาง Application เป๋าตัง

   ระยะเวลาในการลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน 2 รอบ

• รอบที่ 1 ลงทะเบียน 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 ผู้ลงทะเบียนรอบแรก จะได้รับเงินภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

• รอบที่ 2 ลงทะเบียน 9 - 11 พฤษภาคม 2563 ผู้ลงทะเบียนรอบสอง จะได้รับเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

          เนื่องจากถ้านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่รับเงินโอนสนับสนุน 1,000 บาท สถาบันต้องดำเนินการโอนเงินจำนวนมากถึงกว่า 5,000 คน เพื่อความรวดเร็ว จึงต้องใช้ระบบ  Bulk Payment System จาก Application เป๋าตัง โดยความช่วยเหลือของธนาคารกรุงไทย   

          ข้อดี >>  แม้จะมีขั้นตอนในการลงทะเบียน แต่เนื่องจากเป็นการโอนเงินผ่านระบบ Bulk Payment System  ทำให้ได้รับเงินเร็วกว่าการลงทะเบียนรับเงินผ่านทางช่องทางอื่น

 

   ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียนผ่าน เมนู COVID-19 Application เป๋าตัง  (ทางแอพพลิเคชั่นจะเปิดระบบมองเห็นเมนู วันที่ 29 เมษายน 2563)

2. การยืนยันตัวตนโดยการ กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน  

3. กรอกข้อมูลสำหรับ การรับเงินช่วยเหลือ 

4. การลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ  รอผลตอบกลับ  

• Application เป๋าตังค์ จะแสดงเมนู COVID-19 เมื่อระบบเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2563

• หากการลงทะเบียนสำเร็จ ให้ท่านรอจนถึงกำหนดวันโอนเงิน และเข้ามาตรวจสอบสถานะอีกครั้ง 

• หากลงทะเบียนไม่สำเร็จในรอบแรก โปรดตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  อีกครั้งว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ โดยท่านสามารถลงทะเบียนในรอบ 2 ได้อีกครั้ง  ในวันที่ 9 – 11  พฤษภาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางอีเมล  wareekorn.wan@nida.ac.th

 

• ภาพขั้นตอนการรับเงินทาง Application เป๋าตัง  

 

   สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียน

1. บัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ยังมีสถานะปกติ และ มีชื่อนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี หรือ 

2.บัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ( หากลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์จะไม่สามารถทำรายการได้ )

     • วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่

 

 

2. ลงทะเบียน รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารของนักศึกษา

• เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น  

• คลิ๊กลงทะเบียน (ปิดรับลงทะเบียนแล้ว)

 นักศึกษาสามารถ Log in เข้าระบบด้วยอีเมลล์ xxxxx.xxx@stu.nida.ac.th (พิมพ์ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกรับเงินผ่านบัญชีธนาคารใดก็ได้ ที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อของนักศึกษาเท่านั้น

 

          เนื่องจากสถาบันต้องทราบจำนวนของนักศึกษาที่ได้เลือกรับเงินโอนผ่าน Application เป๋าตัง ผ่านระบบ Bulk Payment System ไปแล้วมีจำนวนเท่าใด แล้วจึงให้สิทธิกับนักศึกษาที่เหลือเลือกรับเงินสนับสนุนผ่านช่องทางที่ 2 และเป็นการโอนเงินเป็นแบบ Manual จะทำให้ได้รับเงินช้ากว่า

 

 

3. รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 1,000 บาท

• กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หากนักศึกษาไม่ได้ใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือผ่านทางเลือก 1 และ 2 นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพิ่มเติม เพียงลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ก็จะได้รับสิทธิ

• หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน ในกาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และไม่ได้ทำการลงทะเบียนเลือกรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ผ่านทางเลือก 1 และ 2  ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในมาตรการช่วยเหลือนักศึกษานี้

  

          ข้อดี >>  ไม่มีขั้นตอนการลงทะเบียน และเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1 ปีการศีกษา 2563 ผ่านส่วนลดค่าบำรุงสถาบัน 1,000 บาท โดยอัตโนมัติ 

 

          นอกจากมาตรการข้างต้นนี้ ทางสถาบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านอื่นๆ โดยจะแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบในโอกาสต่อไป 

 

 

ไขข้อซักถาม และสงสัย ลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

1. ทำไมต้องมีการลงทะเบียน ?

     การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือ เป็นช่องทางที่ต้องมี เนื่องจากการดำเนินการโอนเงินให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีจำนวนกว่า 5,000 คน ดังนั้น สถาบันต้องใช้ระบบการชำระเงินจำนวนมาก หรือ Bulk Payment System ซึ่งในการดำเนินการของระบบดังกล่าว จำเป็นต้องมีข้อมูลเลขที่บัญชีของผู้รับโอนทุกรายเพื่อประกอบการดำเนินการ และต้องมีการนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องของผู้รับโอนแต่ละรายให้แก่สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ในการโอนเงิน  เพื่อยืนยันตัวตนของผู้รับสิทธิและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และเนื่องจากสถาบันไม่มีเลขที่บัญชีของนักศึกษาทุกคนอยู่ในระบบที่รองรับไว้ จึงทำให้เป็นข้อจำกัดในการทำการโอนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาแต่ละคน ในขณะที่ระบบการลงทะเบียนของสถาบัน ได้มีการเก็บข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาทุกรายที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว ทำให้การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เป็นช่องทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่มีข้อจำกัดในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

2. ทำไมต้องใช้ Application “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย ? 

     สถาบันได้มีการพิจารณาตัวเลือกหลากหลายช่องทางเพื่อประกอบการตัดสินใจ จนได้ข้อสรุปว่าช่องทางที่เหมาะสมในการลงทะเบียนและสามารถดำเนินการได้รวดเร็วที่สุด โดยมิต้องพัฒนาช่องทางการลงทะเบียนอื่นมารองรับอีกก็คือการใช้ Application “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโดยความร่วมมือของธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาช่องทางการลงทะเบียนให้แก่สถาบันได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบที่มีมาตรฐาน สามารถยืนยันตัวตนของผู้รับสิทธิ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

3. ทำไมไม่ใช้บัญชีที่เปิดไว้ตอนสมัครเป็นนักศึกษา ? 

     เนื่องจากสถาบันไม่มีข้อมูลเลขที่บัญชีของนักศึกษาทุกคนจัดเก็บไว้ในระบบ อีกทั้งยังมีนักศึกษาบางท่าน ที่มิได้ใช้บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีหลักต่อเนื่องสม่ำเสมอ และได้ทำการปิดบัญชีของธนาคารกรุงเทพไปบ้างแล้วบางส่วน  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถาบันได้เพิ่มช่องทางโอนเงินสนับสนุน ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนข้อมูลเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ แต่เนื่องจากธนาคารกรุงเทพ ต้องทำการโอนเงินแบบ Manual ทีละบัญชี(ธนาคารกรุงเทพ แจ้งว่าอาจจะสามารถโอนได้สูงสุด 200 บัญชีต่อวัน) อาจทำให้นักศึกษาได้รับเงินล่าช้าไปบ้าง

 

4. ทำไมสถาบันไม่ลดค่าลงทะเบียนเทอมหน้าแทนการโอนเงิน ? 

     ปัจจุบันสถาบันได้เพิ่มทางเลือกลดค่าบำรุงสถาบัน จำนวน 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยแล้ว

 

5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2562 ได้รับเงินสนับสนุน ? 

     สถาบันได้มีมาตรการลดค่าบำรุงสถาบันจำนวน 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 

 

คำถาม-คำตอบ

1.คำถาม : ในกรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ?  
   คำตอบ : ได้ การแก้ไขข้อมูล จะแก้ไขได้เฉพาะข้อมูล การลงทะเบียนบัญชีที่รับเงิน ทั้งนี้การแก้ไข จะต้องทำในระยะเวลา ตามที่สถาบันกำหนด

 

2.คำถาม : ใหากผลการโอนเงินไม่สำเร็จ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ?  
   คำตอบ : หากทราบสาเหตุ เช่น ข้อมูลบัญชีที่รับเงิน ไม่ตรงกับข้อมูลของนักศึกษา หรือ ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ นักศึกษาสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไข/ลงทะเบียนใหม่ตามรอบที่กำหนดด้วยข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง ในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล 
wareekorn.wan@nida.ac.th

 

3.คำถาม : การใช้ Promptpay มีข้อกำหนดหรือไม่ ?  
   คำตอบ : มี คือ ต้องใช้แบบเลขประจำตัว 13 หลักในการผูกบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้

 

4.คำถาม : หากใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยของบุคคลอื่นลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่ ? 
   คำตอบ : คุณจะสามารถลงทะเบียนได้ แต่ตอนดำเนินการโอนเงินจะไม่สำเร็จ เนื่องจากระบบจะ ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ และเจ้าของบัญชี

 

5.คำถาม : การใช้งานระบบดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? 
   คำตอบ : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

อื่นๆ