ขอแสดงความยินดี

คุณชาญ ตันติธรรมถาวร นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 (ภูเก็ต)