คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท

การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 027273689