โครงการบริจาคโลหิตประจำปี 2560

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการเคลื่อนที่จะมารับบริจาคเลือดภายในสถาบันจำนวน 4 ครั้ง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 027273438