ถ้าคุณมีไอเดีย อยากเริ่มต้นธุรกิจ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (NIDA UBI) ขอเชิญสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ * รับคำปรึกษาฟรี! จากอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) * โค้ชชิ่งฟรี! โดยที่ปรึกษามืออาชีพ สอบถามโทร. 027273946