เทคนิคการใช้ Facebook - IG - Google ให้ได้ผลและเหมาะกับธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI) โทร. 027273946 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   LINE ID: @nidaubi