ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ

Center for Marketing of Industrial Crop Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ดร.พลาพรรณ คําพรรณ์

โทรศัพท์มือถือ :

081-347-7121

อีเมล์ :

palapan2000@gmail.com

วิสัยทัศน์ :

ศูนย์วิจัยเพื่อชี้นำนโยบายการตลาดสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศ