ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Center for Government System Reform and Project Evaluation Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

02–727–3675

โทรศัพท์มือถือ :

081-530-6734

อีเมล์ :

kassara.s@nida.ac.th

วิสัยทัศน์ :

พัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในทุกระดับ