ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน

Center for Global Warming Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

0-2727-3114

โทรศัพท์มือถือ :

089-929-6006

อีเมล์ :

chamlong@nida.ac.th

วิสัยทัศน์ :

ศูนย์วิจัยภาวะโลกร้อนระดับแนวหน้าของประเทศ