ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Center for Prevention and Suppression of Corruption


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

ผศ.ดร. วริยา ล้ำเลิศ

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

02–727–3714

โทรศัพท์มือถือ :

087-567-9270

อีเมล์ :

starboom14@hotmail.com

วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์วิจัยแห่งองค์ความรู้ เพื่อบูรณาการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต