ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Center for AEC Capability Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

02-375-8842

โทรศัพท์มือถือ :

081-733-7890

อีเมล์ :

pornpen_econ@yahoo.com

วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและต่อประชาคมอาเซียน