ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

ศูนย์วิจัยปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

Center for Drug and Crime Research


 

ผู้อำนวยการศูนย์ :

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

02-727-3923

โทรศัพท์มือถือ :

081-911-5907

อีเมล์ :

prapons@gmail.com

วิสัยทัศน์ :

ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมงานวิจัย ด้านปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด