ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 



ND 7001 : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

 

ND 7001 : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

 

 ภาคการศึกษา 2/2565 (เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.)

•  Insight into Innovations

•  From Idea to Action

•  Business Model Design and Storytelling for Impacts

•  Technological Data Driven Design: Design Thinking for Emerging Technology Initiatives

 

อาจารย์ผู้สอน

•  รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล  

•  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

•  อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล  

•  ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 

นอกจากนี้ จะมีการคัดเลือกนักศึกษา 4 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ University Innovation Fellows (UIF)

รุ่นที่ 5 กับทาง d.school, Stanford University

 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

Design Thinking กับทาง d.school และมีโอกาสได้เข้าร่วมแสดงผลงานที่ศูนย์นวัตกรรมของโลกซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley), Google Headquarter และ d.school ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อให้ Faculty Champions และ Fellow จากทั่วโลกมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

 

#NIDA #NIDAThailand #NIDAHUB #UIF #ND7001 #DesignThinking #LearningbyDoing #dSchool #DesignSpace #Creativity #Innovation

 

 

NIDA เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท (เรียนสิงหาคม 2566) #MBENIDA

NIDA เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท (เรียนสิงหาคม 2566)

#MBENIDA (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565)

 

#ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิดทำธุรกิจแบบมืออาชีพ

• จบปริญญาตรีสาขาไหนก็เรียนได้

• สอนโดยอาจารย์ระดับ PhD 100%

• เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

 

----------------------------------------------------------------

ภาคพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

• คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

• เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

• ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 210,000 บาท

• ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครถึง วันที่ 2 มีนาคม 2566

• ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://econ.nida.ac.th/2022/08/mbe-weekend-admission-2/

 

----------------------------------------------------------------

ภาคปกติ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

• คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

• มีทุนการศึกษา

• เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

• ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 99,000 บาท

• ครั้งที่ 2/2566 รับสมัครถึง วันที่ 5 เมษายน 2566

• ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

 

----------------------------------------------------------------

สนใจอย่ารอช้าสมัครออนไลน์ได้เลยทาง  http://entrance.nida.ac.th 

ดูรายละเอียดหลักสูตร http://econ.nida.ac.th/program/master-in-business-economics/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-7273176, 02-7273199, 082-7901947

line: @mbenida

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

#MBENIDA  #NIDA  #ปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาโท #เศรษฐศาสตร์ #ธุรกิจ

 

 

กระชับ เข้มข้ม จบเร็วภายใน 1.5 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ (ปกติ) นิด้า

กระชับ เข้มข้ม จบเร็วภายใน 1.5 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ (ปกติ) นิด้า

 

It's time to start!

Applications are now open for AMBA NIDA 2023

• 1.5 Year Coursework

• Monday - Friday 09.00 a.m. - 04.00 p.m.

• No work experience required

• Graduated with a bachelor's degree in any field

• Unrestricted cumulative grade point average (GPAX)

 

Apply Online

https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

 

Tuition fees

Total course fees approximately 236,900 Baht (If the activities cannot be arranged, the course will be refunded in full)

 

Learn more

http://mba.nida.ac.th/en/program/english/amba

 

Contact us

https://m.me/AmbaNida

02 - 727 - 3938 (Monday - Friday 08.00 a.m. - 04.00 p.m.)

 

#MBA #NIDATH #NIDAMBA #Masterdegree #NIDA #AMBA #บริหารธุรกิจ #เรียนต่อโท #บริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาอังกฤษ #englishmba #nidamba

 

 

 

 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว รับสมัครนักศึกษา ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า 1 ใน 5 ของโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 25

บัดนี้ - 18 เมษายน 2566

 

ป.โท ท่องเที่ยวนิด้า 1 ใน 5 ของโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 25 (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 18 เมษายน พ.ศ. 2566

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
  • หนังสือรับรองการทำงาน

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/3sP6yVD

 

#เพราะท่องเที่ยวนิด้าคือที่สุด

#GSTM_nextDecade

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083 181 4500

 

 

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 20 ภาค 1/2566

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 20 ภาค 1/2566 

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

 

รับสมัครระหว่างวันที่  24 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2566

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line ID : @LLMLAWNIDA

หรือ 088-0226789

 

#LawNIDA #NIDA #NIDAThailand

 

 

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1/2566 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียด โทร. 088 022 6789

#LawNIDA #NIDA #NIDAThailand                                                                                                                                                                                   

 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 37 รับสมัคร ครั้งที่ 1

หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 37 รับสมัคร ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2566

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-208-1510 ,  081-616-6357 , 02 727 3870 , 02 727 3861

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Executive Program)

- เรียนนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)

- มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

- เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) (Master of Public Administration (MPA))

- คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

 

** ประกันคุณภาพหลักสูตรโดย AUN-QA**

 

http://gspa.nida.ac.th/th/mpa37

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://gspa.nida.ac.th/th/c5mr

 

#MPA #MPAภาคพิเศษกทม  #MPA37 #GSPA #GSPANIDA #NIDA #NIDAThailand

 

 

ป.โท พค. ภาคพิเศษ กทม. เรียนโท การบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรเพื่อคนทำงาน 'เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์'

เรียนโท การบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรเพื่อคนทำงาน 'เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์'

หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม สำหรับข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

• ไม่เกิน 2 ปี เรียนจบหลักสูตร เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

• คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

• จบปริญญาตรีทุกสาขาเรียนต่อได้

• เหมาะสำหรับข้าราชการ ผู้ที่ทำงานประจำ และผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้แบบ Life Long Learning และต่อยอดเครือข่ายในสายงานที่ทำอยู่

 

#เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

https://gsdms.nida.ac.th/th/นักศึกษา/ข่าวการรับสมัคร/2332-รับสมัครนักศึกษา-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม-ภาคพิเศษ-กรุงเทพ-รุ่นที่-33-ครั้งที่-2-2566

 

หรือสมัครคลิก https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

 

#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

119,000 บาท ตลอดหลักสูตร

—————————————————————

ติดต่อสอบถามได้ที่

• Inbox facebook : GSDMS.NIDA.Official

• Line Official Account : gsdms.nida

• โทรศัพท์ : 02-727-3126 (คุณเจน), 093-623-6293

 

#GSDMS #NIDA #SocialDevelopmentAdministration

 

 

รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท HROD เรียนออนไลน์ 100%

 

#เบอร์1ด้านHRODต้องนิด้า #หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง #ไกลแค่ไหนก็เรียนได้

.

หลักสูตร ป.โท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต HROD

เรียน online 100% หลักสูตรแรกของนิด้า

มาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตร HROD หลักสูตรแรกของประเทศไทย

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AUN-QA

.

พัฒนาคุณให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

บริหารคนตรงจุด...บริหารงานตรงใจองค์การ

เลือกเรียนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า

.

#เรายืนหนึ่งเรื่องHROD

นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เรียนออนไลน์

#เปิดรับสมัครแล้ว

วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

.

ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เท่านั้น!

.

#ช่วงเวลาเรียน

ภาคพิเศษ เรียนวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี

เวลา 18.00-21.00

ระยะเวลาเรียน 2 ปี

.

#คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

2. มีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยนับประสบการณ์การทำงานถึงวันรับสมัคร)

.

#สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่

https://bit.ly/ms-phd

.

#ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

194,700 บาท

.

#ติดต่อสอบถาม

inbox: m.me/55904147006

LINE: @shrdnida

หรือคลิก>> https://lin.ee/SNLDhxl

โทร. 085-5544623, 02-727-3491, 02-727-3474

.

#HROD #ปริญญาโท #ปริญญาโทนิด้า #ปริญญาโทพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ #NIDA #SHRDNIDA #MasterDegree #hrd #เรียนออนไลน์

 

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]