ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ผลการออกรางวัลสลากกาชาดนิด้า ประจำปี 2565

          ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลสลากกาชาดนิด้า ซึ่งผลสลากออกวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยขอเชิญผู้ถูกรางวัล ติดต่อขอรับรางวัล

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2566 (90 วันนับแต่วันออกสลาก) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว    ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลให้แก่สภากาชาดไทย

 

การรับรางวัลสลากกาชาดนิด้า รับได้ 2 วิธี 

1. รับด้วยตนเองที่ นิด้า อาคารนวมินทร์ ชั้นล่าง โดยนำสลากฉบับจริงที่ถูกรางวัล พร้อมบัตร ประชาชน มารับรางวัล 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

 

2. ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ส่งทางไปรษณีย์มาที่

ธาริดา ปริยธนากุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำนักงานสมาคมนักศึกษาเก่านิด้า ชั้นล่าง อาคารนวมินทร์ฯ

เลขที่ 148 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240

โทร. 095-114-9465 

 

เอกสารที่ใช้ในการรับรางวัล

1.สลากที่ถูกรางวัล

2.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ผู้ได้รับรางวัล

3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

 

Fb:#NIDAThailand #NIDAAlumni #ร้านกาชาดนิด้า

 

 

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]