ติดตาม :        เลือกภาษา THEN "นิด้า" ร่วมกับ "ธนาคารออมสิน" ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพชุมชน ปี 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP / กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ / กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน /กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาด

Read more: "นิด้า" ร่วมกับ "ธนาคารออมสิน" ชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพชุมชน ปี 2565

"นิด้า" ร่วมวางพานพุ่ม งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                         

Read more: "นิด้า" ร่วมวางพานพุ่ม งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง

'NIDA USR’ จัดกิจกรรมระดมทุน ช่วยเหลือน้องๆ 'ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน' ชุมชนคลองจั่น

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ , นางสาวประภัสสร ประทุมนอก ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น” ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ                                                       

Read more: 'NIDA USR’ จัดกิจกรรมระดมทุน ช่วยเหลือน้องๆ 'ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน' ชุมชนคลองจั่น

'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยทีม U2T NIDA แขวงวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ ภายในงาน "อว. BCG Market” ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าพืชผักสวนครัว สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล น้ำยาทำความสะอาด และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

Read more: 'U2T NIDA' แขวงวังทองหลาง ร่วมออกบูธ 'อว. BCG Market' เกษตรแฟร์ 2565

'นิด้า' 1 ใน 18 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU 'TED Fellow' มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ เสริมสร้างเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read more: 'นิด้า' 1 ใน 18 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU 'TED Fellow' มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ...

 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

NIDA for All >> ก้าวต่อไปของนิด้า