ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สำรวจพื้นที่ภูมิทัศน์ภายในสถาบัน

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ทองศรี กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถาบัน , รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถาบัน , นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ ประธานคณะทำงานฯ และนางสาวปาจริยา มหากาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ 1 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวการแก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถาบันในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์