ติดตาม :        เลือกภาษา THEN แสดงความยินดี "ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ" เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง, เมธีวิจัยอาวุโสสาขานิติศาสตร์                                                                          

          ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

NIDA for All >> ก้าวต่อไปของนิด้า