ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

          วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีนายดุสิต  ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมีน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัฒนานนท์วิทยาเชิญชวนร้องเพลงราชพฤกษ์ของแผ่นดินร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าในการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและทาสีรั้วสถาบันเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์