ติดตาม :        เลือกภาษา THEN “นิด้า” ร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนาสังคมฐานราก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ "โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" ออกบูธจำหน่ายสินค้า เมื่อวันที่ 7 – 9  ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา

Read more: “นิด้า” ร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

“ปลูกต้นไม้ให้เมือง ลดมลพิษ สร้างเมืองสีเขียว” สมาคมนักศึกษาเก่า ‘นิด้า’ ร่วมจัดงานปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้น

 

          มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว” มอบต้นไม้และต้นกล้าไม้มากกว่า 10,000 ต้น พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

Read more: “ปลูกต้นไม้ให้เมือง ลดมลพิษ สร้างเมืองสีเขียว” สมาคมนักศึกษาเก่า ‘นิด้า’ ร่วมจัดงานปลูกต้นไม้กว่า...

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]