ติดตาม :        เลือกภาษา THEN นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG

          วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน จัดอบรมและสาธิตปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด การทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ให้กับนักเรียนมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เขตบึงกุ่ม โดยได้รับเกียรติจากคุณเตือนใจ สำลีขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การกล่าวต้อนรับ และคุณครูจีรภา ทองสร้าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และเทคโนโลยี (ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า) ช่วยประสานการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ในค่ำคืนวันลอยกระทง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  แม่ทัพใหญ่ของนิด้า ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พาทีมผู้บริหารของเราแบบครบชุดร่วมกิจกรรม "ล่องนที เพลินดนตรีในสวน" ที่จัดโดยทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือทีม SMO OK WE GO แห่งนิด้า พร้อมจัดเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ คว้าไมค์ขึ้นเวทีร้องเพลง ทั้งร้องเดี่ยวและร้องร่วมกับน้อง ๆ สโมสรฯ ของเรา นอกจากนี้ทีมผู้ช่วยอธิการบดีไม่รอช้า รีบคว้าไมค์ขึ้นเวทีตามกันมาติด ๆ เรียกได้ว่า อบอุ่นไปทั้งงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ  เล่นเกมตักไข่ลุ้นของรางวัล และรับกระทงไม่หลงทางจากสโมสรฯ ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ในค่ำคืนวันลอยกระทง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย และคุณอัญญพร นันทพัฒน์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค สำนักงาน National Chengchi University (NCCU) ประจำประเทศไทย

Read more: บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย (ตราสถาบัน) จำนวน 40,000 ชิ้น

          วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า)

Read more: บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย (ตราสถาบัน) จำนวน 40,000 ชิ้น

บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C°

         หลังจากที่เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการ กับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ NIDA Smart Compact City Center หรือ NIDA S2C° วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) ทางศูนย์ NIDA S2C° ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บุคลากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ NIDA S2C° และอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ NIDA S2C° และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ในการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

Read more: บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C°

ประชุม (ปขมท.) ชุดที่ 21

      สภาพนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21 และประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 101 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 (1/2565)                                                     

Read more: ประชุม (ปขมท.) ชุดที่ 21

ประชุมกับ Thailand Nordic Countries Innovation Unit

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. in Business Administration คณะบริหารธุรกิจ  รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้แทนจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

Read more: ประชุมกับ Thailand Nordic Countries Innovation Unit

ประชุมกับ The Open University of Fujian

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Zhao Mingguang ผู้อำนวยการ ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งอาเซียน (กรุงเทพมหานคร)/

Read more: ประชุมกับ The Open University of Fujian

ประชุมกับ Yunnan University of Finance and Economics

          เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 รศ. ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Assoc. Prof. Shi Zhongjun, Vice President of Yunnan University of Finance and Economics,

Read more: ประชุมกับ Yunnan University of Finance and Economics

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]