ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชน รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ

          วันที่ 19 มกราคม 2566  ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน  ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวิชาการเขต 2 โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้ “การจัดการสิ่งแวดล้อม” พร้อมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์