ติดตาม :        เลือกภาษา THEN กิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี

          สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม โดยเป็นกิจกรรมช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

 

 

 

 


 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]