ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          โดยในปีนี้ ทางสถาบันได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คณะสงฆ์-จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จำนวน 30,000 บาท สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,031,905.50 บาท สถาบันขอขอบพระคุณ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรมและบริการ


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว