ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรกิจกรรม What if

          กองบริหารทรัพนากรบุคคลจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยกิจกรรมถาม-ตอบ (What if) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการเป็นองค์การคุณธรรม 3 ประการ ของสถาบัน คือ 1. ซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 2. ความรับผิดชอบ (Accountability) 3. จิตสาธารณะ (Public Mind)

 

          โดยมีบุคลากรในสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม และได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม 18 ราย แบ่งเป็นผู้โชคดีได้รับ “เครื่องฟอกอากาศ” จำนวน 5 ราย และ ผู้โชคดีได้รับ “เครื่องดูดไรฝุ่น” จำนวน 9 ราย  ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรมและบริการ


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว