ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3356
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2851
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3449
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 3946
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3389
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 4594
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3573
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3442
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 4140
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3208
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 3514
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2570
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 4724
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 2471
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2419
Academic Forum Hits: 2860
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2483
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 2251
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2440
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2736
ขอแสดงความยินดี Hits: 2654
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 3974
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2541
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3026
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2954
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2609
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2106
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2727
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2686
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 3322
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3516
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3483
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 3373
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2382
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3075
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 4940
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2493
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2351
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2137
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2706
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 3445
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2779
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3111
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2431
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2554
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2029
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3208
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2320
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2200
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3141