ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3526
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 3028
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3640
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 4214
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3582
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 4897
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3758
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3633
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 4437
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3398
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 3862
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2743
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 5186
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 2673
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2602
Academic Forum Hits: 3138
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2679
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 2426
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2617
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2908
ขอแสดงความยินดี Hits: 2834
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 4233
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2710
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3245
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 3119
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2782
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2279
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2915
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2894
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 3560
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3721
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3669
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 3661
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2551
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3280
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 5260
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2668
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2542
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2333
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2881
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 3673
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2967
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3289
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2693
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2739
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2203
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3403
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2508
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2365
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3328