ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรระบบศาลและการพิจารณาคดีในศาลออสเตรเลีย

          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "ระบบศาลและการพิจารณาคดีในศาลออสเตรเลีย" โดยได้รับเกียรติจาก Chief Justice Helen Murrell ประธานศาลสูงแห่งเขตการปกครองออสเตรเลีย เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์