ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ลงนามถวายพระพร

 

 

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร และนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559