ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี

 

 

 

 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ร่วมกันเข้าร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา