ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)

 

 

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

           พิธีดังกล่าวได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 19 รูป เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าพิธีกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0812.jpg" alt="" />