ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3412
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2907
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3507
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 4029
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3450
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 4653
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3626
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3503
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 4216
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3266
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 3615
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2623
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 4977
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 2522
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2464
Academic Forum Hits: 2951
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2537
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 2302
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2494
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2787
ขอแสดงความยินดี Hits: 2707
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 4035
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2597
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3089
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 3004
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2662
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2162
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2776
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2736
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 3388
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3584
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3538
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 3455
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2434
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3138
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 5042
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2549
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2409
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2200
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2762
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 3512
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2840
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3169
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2492
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2620
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2083
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3269
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2388
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2254
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3200