ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3344
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2842
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3436
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 3900
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3371
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 4572
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3550
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3423
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 4102
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3195
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 3501
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2549
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 4678
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 2451
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2406
Academic Forum Hits: 2847
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2455
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 2239
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2422
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2719
ขอแสดงความยินดี Hits: 2639
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 3951
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2528
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3018
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2937
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2593
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2094
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2716
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2670
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 3292
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3505
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3472
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 3359
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2369
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3051
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 4915
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2480
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2329
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2128
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2692
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 3425
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2762
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3077
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2422
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2540
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2018
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3192
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2307
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2190
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3130