ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3724
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 3161
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3762
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 4451
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3704
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 5116
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3915
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3765
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 4673
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3526
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 4075
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2900
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 5349
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 3041
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2735
Academic Forum Hits: 3455
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2821
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 2619
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2764
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 3036
ขอแสดงความยินดี Hits: 2963
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 4381
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2841
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3477
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 3298
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2933
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2410
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 3027
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 3006
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 3700
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3846
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3802
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 3929
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2773
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3410
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 5457
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2865
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2669
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2462
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2997
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 3804
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 3130
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3427
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2915
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2858
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2326
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3533
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2642
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2492
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3566