ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 2319
University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน Hits: 2052
แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA) Hits: 2118
Work From Home Hits: 2505
เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2 Hits: 2257
OP: Organization Profile Hits: 2432
MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 2173
International Conference on Multidisciplinary in Management Hits: 2213
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 Hits: 2590
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 Hits: 3081
ชุมชนรักษาศีล กฐินสามัคคีโรงทานนิด้าอุดร Hits: 2520
Teradata’s Data Challenge Competition Hits: 2685
ประชุมหารือ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 Hits: 2534
ASEAN Entrepreneur Club Batch I Hits: 3171
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเยือนสถาบัน Hits: 2270
MEET THE PRESS Hits: 2125
MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด Hits: 2660
พิธีแสดงมุทิตาจิต Hits: 3062
พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร Hits: 2820
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 Hits: 3444
NIDA Open House 2015 Hits: 2737
ขอแสดงความยินดี Hits: 2312
สัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015 Hits: 3653
การเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง รุ่นที่ 3 Hits: 6225
การบรรยาย รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ Hits: 3343
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม Hits: 4485
NIDA Knowledge Forum 2558 Hits: 3374
โครงการสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ Hits: 3282
ขอแสดงความยินดี Hits: 3032
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน "ตู้ปณ. ข่าว 3" Hits: 2926
งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" Hits: 4353
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน) Hits: 3927
summer camp ครั้งที่ 4 Hits: 3224
การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” Hits: 3723
สสส. เปิดคลังปัญญาต้อนรับ นศ.ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า Hits: 3477
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน Hits: 3750
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน Hits: 4188
สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hits: 5815
นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Hits: 4719
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ Hits: 5318
การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) Hits: 7291
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช Hits: 3785
เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’ Hits: 5815
‘ปั่นกัน กั้นโกง’ Hits: 3783