ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 2500
University of Minnesota (UMM) เยือนสถาบัน Hits: 2231
แสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (RMBA) Hits: 2302
Work From Home Hits: 2691
เวทีประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. สถาบันฯ ครั้งที่ 2 Hits: 2432
OP: Organization Profile Hits: 2716
MOU ระหว่าง Chung Hua University กับ วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 2349
International Conference on Multidisciplinary in Management Hits: 2403
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 Hits: 2829
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 Hits: 3279
ชุมชนรักษาศีล กฐินสามัคคีโรงทานนิด้าอุดร Hits: 2742
Teradata’s Data Challenge Competition Hits: 2858
ประชุมหารือ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 Hits: 2726
ASEAN Entrepreneur Club Batch I Hits: 3361
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเยือนสถาบัน Hits: 2570
MEET THE PRESS Hits: 2300
MOU การสร้างเครือข่ายความร่วมมมือระหว่างห้องสมุด Hits: 2868
พิธีแสดงมุทิตาจิต Hits: 3267
พิธีทำบุญอาคารชุบ กาญจนประกร Hits: 3041
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 Hits: 3667
NIDA Open House 2015 Hits: 2925
ขอแสดงความยินดี Hits: 2493
สัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015 Hits: 3895
การเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง รุ่นที่ 3 Hits: 6662
การบรรยาย รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ Hits: 3630
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม Hits: 4909
NIDA Knowledge Forum 2558 Hits: 3566
โครงการสัมมนาวิชาการ 50 ปี พศ.สัมพันธ์ Hits: 3647
ขอแสดงความยินดี Hits: 3415
นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน "ตู้ปณ. ข่าว 3" Hits: 3281
งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" Hits: 4626
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน) Hits: 4211
summer camp ครั้งที่ 4 Hits: 3440
การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” Hits: 3985
สสส. เปิดคลังปัญญาต้อนรับ นศ.ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ นิด้า Hits: 3731
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน Hits: 3945
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน Hits: 4372
สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Hits: 6029
นิด้าเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Hits: 4945
พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ Hits: 5506
การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) Hits: 7635
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช Hits: 3985
เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’ Hits: 6491
‘ปั่นกัน กั้นโกง’ Hits: 4022