ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Hits: 2000
Thailand IPv6 Ready Award Hits: 2628
พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย Hits: 2930
สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559 Hits: 3042
งานครบรอบ 125 ปี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ Hits: 3165
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี Hits: 3264
สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร Hits: 2447
อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 Hits: 3323
ร่วมงานแถลงข่าว เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ Hits: 2580
การประชุม Retreat สภาสถาบัน Hits: 2747
นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล Hits: 3234
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2559 Hits: 2793
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 3(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน) Hits: 3931
"ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: Version 2015 รุ่นที่ 2" Hits: 5814
โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเขาห้วยมะหาด Hits: 3654
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ Hits: 2518
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการ PPP ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว Hits: 3700
แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 2345
ฮาลาล พลังแห่งศรัทธาสู่โอกาส SMEs ไทย Hits: 2234
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา Hits: 2439
เฉลิมฉลอง ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา Hits: 2253
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Hits: 1829
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1796
พิธีเปิดร้านกาชาดนิด้า Hits: 1777
GUSTO International College เยือนสถาบัน Hits: 2064
เปิด เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า Hits: 10012
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยาน Hits: 2264
“นิด้าโพล” จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Hits: 2205
คณะนิติศาสตร์นำนักศึกษาบริจาคสิ่งของ Hits: 1740
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Hits: 1776
ลงนามถวายพระพร Hits: 2055
ระบบศาลและการพิจารณาคดีในศาลออสเตรเลีย Hits: 3114
25th Anniversary of SHRD-NIDA Hits: 3346
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ Hits: 3054
Civil Society, Social Capital and Rural Development Hits: 2117
Indiana University (IU) เยือนสถาบันฯ Hits: 2447
บรรยายทุน Newton Fund จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย Hits: 1928
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า Hits: 2461
ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 Hits: 4894
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน Hits: 1823
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเยือนสถาบัน Hits: 2344
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า Hits: 3773
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5 Hits: 2938
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-จีน และนโยบายต่างประเทศของจีน Hits: 2236
ศึกษาดูงานศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Hits: 4214
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรังสิต Hits: 3416
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา Hits: 3887
Sustainability In Business พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Hits: 2626
นิด้า จัดเสวนารัฐธรรมนูญ Hits: 2048
แถลงข่าว 50 ปีนิด้า และ งานกาชาดนิด้า Hits: 2348