ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
NIPA เยือนสถาบัน Hits: 1521
PCAARRD เยือนสถาบัน Hits: 1710
NPUST เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1486
เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1352
อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ" Hits: 1630
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Hits: 1373
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "Job Search and Interview Skills" Hits: 1328
พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 Hits: 1353
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ Hits: 1583
Banking Institute, Bank of Lao PDR. (BI) เยือนสถาบัน Hits: 1965
ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย Hits: 1603
ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1605
บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Hits: 1586
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 Hits: 1666
Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562” Hits: 1748
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” Hits: 2193
นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” Hits: 1722
Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน Hits: 1681
บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน" Hits: 1399
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Hits: 1372
บรรยาย "หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ" Hits: 1435
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน Hits: 1822
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA Hits: 1957
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1778
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย' Hits: 1682
งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" Hits: 1885
แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ Hits: 2311
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 1994
การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED Hits: 3033
Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1967
NIDA 2nd International Education Road Show Hits: 2026
PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน Hits: 2013
เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ Hits: 12693
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ Hits: 2021
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1874
เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City Hits: 1851
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน Hits: 1790
Cultural Hours 2561 Hits: 1650
HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร Hits: 2208
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ Hits: 1861
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Hits: 6496
ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Hits: 1870
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum Hits: 1972
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด Hits: 2215
นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ Hits: 1867
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561 Hits: 2048
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Hits: 1897
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) Hits: 3451
สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 Hits: 2433
แสดงความยินดี Hits: 2169