ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย'

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง พานักศึกษา MPA และ MPPM ภาคปกติ ฝึกวิจัยภาคสนาม ที่บ้านบางแค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความบันเทิงใจและแจกของให้ผู้สูงวัย