ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีเคารพธงชาติและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

          ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนปัญญา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561