ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Hits: 1436
สัมมนาวิชาการองค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน Hits: 1907
"นิด้า" ร่วมลงนาม MOU ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ 7-11 Hits: 1333
“นิด้า” จับมือ 7-11 บอกลาถุงพลาสติก D-Day 1 ก.ค. 61 Hits: 2662
ขอแสดงความยินดี Hits: 1842
Indiana University (IU) เยือนสถาบัน Hits: 1551
China Knowledge (Shanghai) Co., Ltd. เยือนสถาบัน Hits: 1309
เยือน Hochschule Bremen Hits: 1224
NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 Hits: 1279
เยือน Higher School of Economics, National Research University Hits: 1333
เยือน North-West Institute of Management of RANEPA Hits: 1231
งานนิทรรศการด้านการลงทุนระดับนานาชาติ Hits: 1540
NIDA International Outing 2018 Hits: 1419
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 Hits: 2329
Youth Empowerment for Shaping the future Hits: 1622
Razak School of Government (RSOG) เยือนสถาบัน Hits: 1174
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกฎระเบียบ Hits: 1199
คณะนิติศาสตร์ แนะนำแนวทางให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศึกษาดูงาน Hits: 1876
ผู้บริหารสถาบัน เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา Hits: 1292
ผู้บริหารสถาบัน เดินทางเยือน University of Economic, Prague Hits: 1249
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Applied Sciences BFI Vienna Hits: 1260
ผู้บริหารสถาบัน เยือน MODUL University Hits: 1246
ผู้บริหารสถาบัน เยือน University of Natural Resources and Life Sciences Hits: 1176
ครบรอบ 6 ปี นิเทศ@นิด้า Hits: 1696
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสำนักวิจัย Hits: 1538
Indiana University และ Kenan Institute Asia เยือนสถาบัน Hits: 1281
เดินรณรงค์ ในโครงการ "ภารกิจพิชิตถุงพลาสติก" Hits: 1648
นิด้า เยือน Kyung Hee University Hits: 1387
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว Hits: 1967
นิด้า เยือน Inha University Hits: 1163
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (KRBI) เยือนสถาบัน Hits: 1342
MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช. Hits: 2465
“นิด้าโพล” จับมือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” MOU ครั้งที่ 3 Hits: 1517
International Field Trip Hits: 1411
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1395
อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม Hits: 4330
นิด้าจับมือ ป.ป.ส. พัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สร้างนวัตกรรมองค์กร Hits: 1713
กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" Hits: 1778
แสดงความยินดีเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี Hits: 1765
North – West Institute of Management of Russian President Academy (RANEPA) เยือนสถาบัน Hits: 1552
University of York เยือนสถาบัน Hits: 1484
เข้าพบหารือเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย Hits: 1235
งาน International Night ประจำปี 2561 Hits: 1290
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Hits: 1478
52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Hits: 2483
คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร Hits: 1457
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 Hits: 1553
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU Hits: 1318
MOU คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Hits: 1950
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน Hits: 1293