ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1213
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 1320
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 1112
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 1031
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1230
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 1406
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1070
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1131
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 1001
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 922
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 1001
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 935
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 1038
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1475
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1261
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1336
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1291
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 1183
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 1224
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1224
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 1303
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 1574
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 5168
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 1422
Cultural Hours 2562 Hits: 1129
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 1526
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 1106
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1162
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 1154
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 1345
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 1084
NIDA International Outing 2018 Hits: 982
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 1796
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 1023
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 1066
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 967
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1167
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 1083
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1215
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 1224
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1053
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 1159
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 1053
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 1077
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 1063
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 1078
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1203
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 956
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 1068
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1205