ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1429
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 1559
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 1303
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 1241
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1479
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 1648
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1291
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1361
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 1244
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 1115
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 1208
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 1161
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 1263
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1694
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1484
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1564
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1507
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 1463
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 1487
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1419
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 1507
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 1807
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 5999
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 1704
Cultural Hours 2562 Hits: 1335
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 1874
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 1317
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1366
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 1379
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 1588
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 1304
NIDA International Outing 2018 Hits: 1176
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 2138
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 1265
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 1262
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 1188
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1390
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 1276
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1435
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 1453
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1266
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 1492
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 1267
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 1291
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 1292
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 1268
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1397
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 1310
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 1327
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1408